Daňové poradenství

Proč potřebujete profesionální vedení účetnictví a daňového poradce?

 • pro efektivní řízení firmy
 • pro analýzu činnosti podniku
 • pro účely plánování
 • pro kontrolu
 • pro výběr správného směru a politiky řízení
 • pro investiční účely

Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro Vaše zaměstnance

Daň z příjmů právnických osob

 • Zpracování a podání daňového přiznání
 • Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o tří měsíce
 • Poradenství v oblasti mezinárodních transakcí a obchodů
 • Poradenství v oblasti cenných papírů a obchodních podílů 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Zpracování daňových přiznání
 • pro osoby mající příjmy v České republice
 • pro osoby mající příjmy ze zahraničí
 • Příprava dokladů k příjmům z českých zdrojů pro přiznání v USA, Kanadě, Austrálií, Rusko a jiných státech.
 • Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
 • Poradenství v oblasti cenných papírů a obchodních podílů 

PORADÍME A ZPRACUJEME PRO VÁS DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

Daň z příjmů

Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.

Daň z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Daň z nemovitých věcí

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Silniční daň

Zákon o silniční dani č. 16/1993 Sb.

Spotřební daň

Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb.